به تاریکی فحش نده،فقط یک شمع روشن کن
  • افتتاح اولین خانه فوتبال ایران توسط علم فوتبال

  • خانه فوتبال مکانیست برای تبادل اندیشه های نو

  • برای آنهایی که فوتبال را میسازند و نه آنهایی که فوتبال ساختتشان

  • همیشه برای بهتر شدن به راهنمایی شما نیازمندیم. ارتباط با ما

توضیح المسائل فوتبال
فوتبال خاکستری
نحوه خرید
تخفیف فیلمهای آموزشی از این پس برای تمامی عزیزان به این صورت محاسبه میگردد که
برای هر 10 عدد فیلم 10% ، 20 عدد فیلم 20% ، 30 عدد فیلم 30% ، 40 عدد فیلم 40% ، 50 عدد فیلم به بالا 50% می باشد.

قیمت نرم افزارها برای تمامی عزیزان ثابت است و از هر نرم افزار ورژنهای مختلف با قیمتهای مختلف ارائه شده است.
در نظر داشته باشید درصورتیکه یک ورژن از نرم افزار را خریداری کرده باشید جهت خرید ورژن همان نرم افزار فقط هزینه مابه التفاوت را میپردازید
خرید شما بوسیله پست پیشتاز ارسال میگردد و هزینه آن برای تمامی مشتریان رایگان است.

09376311133